Obveza elektroničke komunikacije sa sudovima

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku NN 70/2019 “Sve pravne osobe dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.” (članak 118., stavak 3.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku stupio je na snagu 1. rujna 2019., rok za ispunjavanje obveze prema čl. 118., stavak 3.  je 1. rujna 2020.

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji NN 5/2020

Uputa za uključivanje pravnih osoba u eKomunikaciju objavljena je na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Više informacija dosupno je na mrežnim stranicama:

usluge.pravosudje.hr/ e-komunikacija

www.hgk.hr / e-Komunikacija – Priručnik za korištenje za pravne osobe

 

Share: