Ministarstvo kulture i medija / Raspisan Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Ministarstvo kulture i medija raspisalo je 1. rujna 2020. „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu“ s rokom prijave od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

S obzirom na izmjene i prilagodbu Poziva epidemiološkim uvjetima, svi potencijalni prijavitelji upućuju se da prouče Upute za prijavitelje za svako pojedino područje.

Ministarstvo kulture i medija na svojim mrežnim stranicama najavljuje da će se u okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu raspisati i posebni javni pozivi usmjereni na specifične segmente kulturnog stvaralaštva čiji će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni. Prema potrebi te ovisno u razvoju epidemiološke situacije, tijekom godine raspisat će se i posebni sektorski ad hoc natječaji.

Ministarstvo kulture i medija će kao i do sada pratiti razvoj epidemiološke situacije i utjecaja pandemije koronavirusa na cjelokupni kulturni sektor te će u suradnji s dionicima razvijati ciljane programe potpore kako bi se ublažile negativne posljedice i osigurao kontinuitet kulturnog djelovanja, objavljeno je stranicama Ministarstva.

Ministarstvo kulture i medija

 

Share: