Fina / Informacije o vjerodajnicama za pristup servisu e-Komunikacija

Fina na svojim mrežnim stranicama navodi da zbog učestalih upita korisnika o vjerodajnicama potrebnim za pristup servisu e-Komunikacija sa sudovima (servis Ministarstva pravosuđa i uprave) i o kvalificiranim potpisnim certifikatima, donosi više informacija o vjerodajnicama koje izdaje Fina.

Pročitajte – https://www.fina.hr/-/informacije-o-vjerodajnicama-za-pristup-servisu-e-komunikacija

 

 

Share: