HGK / Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i mogućnosti zamjenskog ispunjenja kvote

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetomPravilnik o utvrđivanju kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom propisuju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za poslodavce koji zapošljavaju najmanje 20 radnika (osim izuzetaka).

Sve o obvezi kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i mogućnosti zamjenskog ispunjenja kvote pročitajte na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore.

 

Share: