Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2021. godinu

Grad Čazma objavio je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2021. godinu.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture).

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 20.10.2020. godine.

Javni poziv objavljen je na službenim stranicama Grada Čazme.

 

Share: