Objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu

Grad Pula objavio je 18. rujna Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu.

Pravo prijavljivanja na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe
i trgovačka društva koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture.

Rok za podnošenje prijava je 05.10.2020. godine.

Poziv, upute i obrasci nalaze se na službenim stranicama Grada Pule.

 

 

Share: