Državni zavod za statistiku / Knjižnice u 2019. godini

Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku članstvo u knjižnicama ima 1 231 501 osoba, a od toga je 80% aktivnih korisnika. Žene čine 63% ukupnih korisnika knjižnica. Najbrojniji članovi narodnih knjižnica i knjižničnih događanja jesu djeca i mladi do 18 godina.

U priopćenju se navodi da nabava knjižnične građe prati trend zahtjeva korisnika te da podatci upućuju na znatan udio nabave e-knjižnične građe i digitalizacije postojeće knjižne građe. U ukupnoj nabavi knjižnične građe e-knjiga čini 88%, dok je udio fizičkih knjiga 12%. U ukupnoj nabavi knjižne građe 89% čine knjige, dok je u nabavi originalne digitalne građe najviše e-ocjenskih radova, 74%, potom e-knjiga, 17%, i e-časopisa, 9%.

Ovi i ostali podatci dobiveni su obradom administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice o knjižnicama koje su djelovale na području Republike Hrvatske u 2019. godini. Obuhvaćeno je 1 814 knjižnica u koje su uključene jedna nacionalna, 104 visokoškolske, sveučilišne i znanstvene, 117 specijalnih, 308 narodnih, 883 osnovnoškolske i 401 srednjoškolska knjižnica. Od ukupnog broja knjižnica u 2019., njih 11% samostalne su knjižnice, 6% ih djeluje u sastavu druge knjižnice (podružnice) te 81% u sastavu druge institucije, poduzeća ili obrazovnih ustanova.

Izvor: Državni zavod za statistiku RH

Publikacija je dostupna na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku/Publikacije prema statističkim područjima/Obrazovanje, znanost, kultura i socijalna skrb/Kultura/Knjižnice/Knjižnice u 2019. Od 2008. do 2020. godine navedena publikacija peta je u nizu statističke obrade knjižnica koju provodi Državni zavod za statistiku (Knjižnice u 2007/2010/2013/2016/2019).

 

Share: