Algebra Digitalna garaža – besplatne interaktivne radionice

Google i Algebra organiziraju besplatne interaktivne radionice i savjetovanja iz digitalnog marketinga.

  • Utorak  06. 10.  Uvod u digitalni marketing  (10:00 do 11:30)
  • Četvrtak 08. 10.  Uvod u SEO – optimizacija web stranica i Google My Business (10:00 do 13:00)
  • Utorak 13. 10.  Uvod u Google Ads oglašavanje (10:00 do 13:00)
  • Četvrtak 15. 10. Uvod u digitalni marketing (17:00 do 18:30)
  • Utorak 20. 10.  Uvod u SEO – optimizacija web stranica (10:00 do 11:30)
  • Četvrtak  22. 10.  Uvod u Google Analytics  (17:00 do 20:00)
  • Utorak  27. 10.  Uvod u SEO – optimizacija web stranica i Google My Business (10:00 do 13:00)
  • Četvrtak 29. 10.  Uvod u Google Ads oglašavanje (17:00 do 20:00)

Više informacija na www.algebra.hr/cjelozivotno-obrazovanje/programi/digitalna-garaza/

 

Share: