Otvorena javna savjetovanja Ministarstva financija

Na portalu za javna savjetovanja otvorena su četiri javna savjetovanja Ministarstva financija:

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Navedena javna savjetovanja otvorena su do 15. listopada 2020. Pristupiti im se može putem aplikacije e-Savjetovanja.

 

Share: