Vikend teme / Nedjelja, 22. 11. 2020.

“Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošaće o opozivu proizvoda…”; “Ministarstvo poljoprivrede izvještava da se s tržišta povlači proizvod…” Vjerujemo da ste se čitajući vijesti s portala u više navrata susreli s navedenim rečenicama.

S ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i podizanja svijesti o sigurnosti hrane, Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja promptno informira građane o povlačenju ili opozivu proizvoda s tržišta za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili mogu štetno utjecati na okoliš.

Mobilna aplikacija Ministarstva poljoprivrede HRana donosi sve informacije o upozorenjima o hrani, hrani za životinje i o predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, a nalaze se na tržištu RH ili EU.

Više informacija na hrana.mps.hr/HRana/

 

Share: