5. prosinac / Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Volonterski centar Zagreb

Malena dobročinstva veoma su velika za one koji ih dobivaju u pravi čas. Demokrit

Ne budemo li pomagali jedni drugima, tko će? Barbara Mandrell

Izvor: citati.hr

Share: