Objavljen Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Predsjednik RH Zoran Milanović donio je 9. prosinca 2020. Odluku o proglašenju Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 4. prosinca 2020.  Zakon je objavljen 11. prosinca 2020. u Narodnim novinama, izdanje NN 138/2020 i stupa na snagu osmoga dana od dana od dana objave.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja može se pročitati u kategoriji Zakoni.

UREDBA (EU) 2019/1150 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA, od 20. lipnja 2019., o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (Tekst značajan za EGP)EUR-Lex Access to European Union law

 

Share: