DZIV / Fond za mala i srednja poduzeća od 20 milijuna eura bespovratnih sredstava pomoći namijenjen lakšem pristupu intelektualnom vlasništvu

Fond za mala i srednja poduzeća nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1500 EUR po poduzeću. Sredstva iz ovog fonda na  raspolaganju su svim poduzećima u EU-u  koja zadovoljavaju uvijete prema službenoj definiciji EU-a za MSP.

Fond za MSP-ove provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u okviru programa Ideas Powered for Business i dio je Akcijskog plana za intelektualno vlasništvo Europske komisije a  provodi se u suradnji s nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica Europske unije (EU).

Prijave za korištenje sredstava Fonda za MSP zaprimat će se u pet razdoblja tijekom 2021. godine. Prve prijave zaprimat će se od 11. siječnja 2021.

Izvor i više informacija: Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 

Share: