Zaklada “Kultura nova” prevela je na hrvatski jezik dokument Rimska povelja 2020.

Rimska povelja 2020. proizašla je iz inicijative Grada Rima i Kulturnog odbora UCLG-a (United Cities and Local Governments), a počiva na ideji iskazanoj u članku 27. UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima, a to je da svatko ima pravo na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice, na uživanje u umjetnosti, na udio u znanstvenom napretku i njegovim dobrobitima.
U sastavljanju dokumenta sudjelovalo je preko 45 gradova i 95 savjetnika iz različitih dijelova svijeta. Povelja je mišljena kao praktični vodič za održivi kulturni razvoj koji predviđa uključivanje kreatore politika u lokalnim upravama i kulturnim institucijama u urbanim sredinama diljem svijeta.

Zaklada “Kultura nova” prevela je Rimsku povelju 2020. na hrvatski jezik i omogućila preuzimanje dokumenta.

Izvor: https://kulturanova.hr

 

Share: