Projekt “I to je pitanje kulture” / “Prijeći s riječi na djela”

Na portalu booksa.hr objavljen je 12. siječnja 2021. tekst autora Matije Price “Prijeći s riječi na djela” u kojemu autor daje osvrt na Nacionalnu strategiju poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Tekst je objavljen u sklopu projekta I to je pitanje kulture?.

Dijelimo poveznicu na tekst – https://booksa.hr/u-fokusu/prijeci-s-rijeci-na-djela

Projekt I to je pitanje kulture? usmjeren je na jačanje sustavnog izvještavanja o pristupu i sudjelovanju u kulturi različitih ranjivih skupina s ciljem senzibilizacije javnosti o izazovima s kojima se one suočavaju, ali i afirmacije njihovih kulturnih potreba i povećanja njihove socijalne uključenosti. Provode ga Udruga za promicanje kultura Kulturtreger kao nositelj i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva kao partner, u razdoblju od 19. kolovoza 2020. godine do 19. srpnja 2022. godine.

 

Share: