Ministarstvo kulture i medija objavilo rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu / Izdavanje knjiga

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 20. siječnja 2021. rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu – Izdavanje knjiga.

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljena je 191 prijava od čega je potpora odobrena izdavanju knjiga 77 nakladnika. Odobrenim sredstvima sufinancirat će se objavljivanje najmanje 465 novih naslova od kojih se najmanje 115 odnosi na knjigu za djecu i mlade. Sufinancirat će se izrada 11 audio-knjiga te konverzija 221 objavljenog naslova u e-pub format.

Odobreni programi u 2021. godini – Potpora izdavanju knjiga (pregled sa stanjem 20.1.2021.)

Izvor: Ministarstvo kulture i medija RH

 

Share: