Posted in Prenosimo

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača / Istraživanje o korištenju pametnih tehnologija

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača provela je dva projekta naziva “Kako s pametnim uređajima i što o istima morate znati” i “#znano #neznano o pravima…

Pročitajte više