Hrvatska udruga za zaštitu potrošača / Istraživanje o korištenju pametnih tehnologija

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača provela je dva projekta naziva “Kako s pametnim uređajima i što o istima morate znati” i “#znano #neznano o pravima potrošača u eri #digitalne platformizacije”. Partneri na projektima bili su Visoka škola za informatičke tehnologije u Zagrebu i Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Svrha anketnog istraživanja bila je identificirati učestalost i intenzitet korištenja pametnih tehnologija među mladim korisnicima, poznavanje njihovih potrošačkih prava prilikom e-kupovine i korištenja transportnih usluga u okvirima ekonomije dijeljenja.

Na početku ovih projekata provedena je anketa na uzorku od 2.274 studenata i učenika srednjih škola koji su odgovorili na 32 pitanja.

Rezultati istraživanja mogu se pročitati na web stranici https://jatrgovac.com/prava-potrosaca-digitalne-platforme-informiranje-i-edukacija-mladih-potrosaca/

 

Share: