Međimurska županija / Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu

Međimurska županija raspisala je 20. siječnja 2021. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu.

Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 31. ožujka 2021. godine do 12,00 sati.

Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom kao što su:

1. programi ustanova u kulturi

2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi

3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa

4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti

5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)

6. programi u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma

7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.

Međimurska županija

 

Share: