Splitsko-dalmatinska županija / Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja u 2021. godini

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije objavio je 12. veljače 2021. Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja u 2021. godini.

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave Natječaja

Temeljem ovog Natječaja Županija će dodijeliti financijsku potporu za provedbu projekata, programa ili aktivnosti iz područja:

  • Muzejska djelatnost
  • Izdavačka djelatnost
  • Podrška kulturnim programima i aktivnostima

Za aktivnost “Izdavačka djelatnost” mogu se po ovom natječaju natjecati samo trgovačka društva i obrti, a planirano je 100.000,oo kn subvencija.

Za aktivnost “Podrška kulturnim programima i aktivnostima”, u koju su uključeni i događaji revijalnog i memorijalnog karaktera (kulturno-sportska događanja) mogu se po ovom natječaju natjecati svi prihvatljivi prijavitelji (proračunski korisnici drugih proračuna, trgovačka društva, obrti, udruge, samostalni umjetnici jedinice lokalne samouprave, ustanove…).

Splitsko-dalmatinska županija – Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja u 2021. godini

 

Share: