Ranije zatvaranje Poziva „Čitanjem do uključivog društva“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. veljače 2021. godine objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“.

Nakon što je od dana 28. siječnja 2021. godine Poziv bio zatvoren za skupinu aktivnosti B, a budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti A, iznosima također dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavilo je obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv je zatvoren 11. veljače 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Share: