Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine / NN 13/2021

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 5. veljače 2021. donio Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine objavljena je u Narodnim novinama 11. veljače 2021., izdanje NN 13/2021.

Vizija Hrvatske 2030.

“Za postizanje ciljeva u ovoj Strategiji i kreiranje Hrvatske kakvu želimo 2030. godine važno je u središte staviti čovjeka, a svi dionici u društvu morat će zajednički djelovati kako bi se ostvarila vizija Hrvatske 2030. godine:

Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Pročitajte Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine u Narodnim novinama.

Slikovit prikaz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine dostupan je na https://hrvatska2030.hr/

 

Share: