Društvo hrvatskih književnika / Natječaj za nagrade Dana hrvatske knjige / Rok 28. 2. 2021.

Društvo hrvatskih književnika raspisalo je 2. veljače natječaj za Nagrade Dana hrvatske knjige.

JUDITA – za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj, u 2020. godini.
DAVIDIAS – za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2020. godini.
SLAVIĆ – za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2020. godini.
U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici u 5 (pet) primjeraka dostave do 28. veljače 2021. 
na adresu Društva hrvatskih književnika.
Share: