8. ožujak / Međunarodni dan žena

Osmog ožujka obilježava se Međunarodni dan žena.

Na mrežnim stranicama Europskog parlamenta može se pogledati video Vremenska crta: Ključne etape EU-a u borbi za prava žena, pročitati tekstovi Međunarodni dan žena 2021.: Žene predvodnice u borbi protiv bolesti COVID-19; Utjecaj pandemije koronavirusa na žene (infografika); Još uvijek postoje mnogi izazovi za postizanje rodne ravnopravnosti, te pogledati istraživanja i infografike  na temu prava žena i rodne ravnopravnosti.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH najavljuje izradu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana, za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Portal zeneimediji.hr posvećen je osnaživanju i informiranju žena te poučavanju i podizanju svijesti svih građana, javnih osoba, kreatora javnih politika, civilnog društva i posebno medija o pitanjima položaja žena u društvu. Portal je pokrenula Agencija za elektroničke medije s ciljem jačanja ispravne medijske vidljivosti žena i smanjenja štetnih stereotipa.

Pročišćeni tekst Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) koji je snazi od 22.07.2017. –  zakon.hr

 

Share: