Predstavljene reforme i investicije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva kulture i medija

U petak, 14. svibnja 2021. predstavljene su reforme i investicije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva kulture i medija.

Ministarstvo kulture i medija nositelj je dviju reformi: razvoja otpornog kulturnog i kreativnog sektora te digitalne transformacije konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa kao i  investicije energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra, za što se izdvaja ukupno 946.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Pročitajte više – Ministarstvo kulture i medija

 

Share: