Porezna uprava / Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu od 1. 7. 2021.

Dana 1. srpnja 2021. na snagu stupaju odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 138/2020) koje se odnose na oporezivanje usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu,

Na stranicama Porezne uprave navodi se da države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te je zbog toga izmijenjen Zakon o porezu na dodanu vrijednost. O izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. Više se može pročitati na stranicama Porezne uprave u dijelu Porezi / ​PDV / Posebni postupak oporezivanja​.

Porezna uprava napominje da se porezni obveznici mogu prijaviti za primjenu posebnih postupaka već od 1. travnja 2021., bez obzira što će ove izmjene Zakona o PDV-u stupiti na snagu 1. srpnja 2021.
Porezni obveznici koji ne izaberu primjenu posebnih postupaka obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju.
Izvor i više informacija – Porezna uprava
O primjeni posebnih postupaka oporezivanja od 1. srpnja 2021. pročitajte i na poveznici https://privredni.hr/od-srpnja-primjena-posebnih-postupaka-oporezivanja
Hrvatska gospodarska komora i Carinska Uprava Ministarstva financija RH organiziraju  webinar Novosti u provođenju carinskog postupka za robu koja se prodaje na daljinu koji će se održati u petak, 11. lipnja, u 10 sati, putem platforme Microsoft Teams.
Webinar je besplatan, za sudjelovanje nije potrebna prijava, a moći će mu se pristupiti putem poveznice na stranicama Hrvatske gospodarske komore.
Share: