Fond za mala i srednja poduzeća / EUIPO

Fond za mala i srednja poduzeća (Fond za MSP-ove) program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna EUR, čija je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva. Fond za MSP-ove provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavio je da se prijave za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove primaju od 1. srpnja 2021., u četvrtom od ukupno pet razdoblja za prijavu tijekom 2021.

Pročitajte više – Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 

Share: