Objavljen Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana objavio je dana 5. srpnja 2021. godine Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2022. godinu.

Pravo prijave projekata i programa po ovom Pozivu imaju samostalni umjetnici i ostale fizičke osobe, ustanove u kulturi (osim privatnih ustanova ), trgovačka društva i druge pravne osobe (osim udruga i drugih neprofitnih organizacija) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije – Regione Istriana.

Rok za podnošenje prijava: 6. kolovoza  2021. godine.

Istarska županija – Regione Istriana / Javni poziv

 

Share: