Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2022. godinu

Grad Biograd na Moru objavio je 3. kolovoza 2021. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2022. godinu.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge te druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske. pravne i fizičke osobe.

Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru traje od dana objave – 03. kolovoza 2021. godine do 20. rujna 2021. godine.

Grad Biograd na moru

 

Share: