Ministarstvo kulture i medija / Rezultati Analize financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 11. listopada 2021. rezultate Analize financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. godini, obilježenoj krizom pandemije COVID-19 i potresima koji su negativno utjecali na kulturni sektor.

Rezultati analize sadrže usporedbe ukupnih proračuna i proračuna za kulturu u 2019. i 2020. godini s razradom prema državnoj i lokalnoj razini, uključujući i dodatnu razradu po županijama i NUTS-2 regijama, a mogu se pogledati na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

 

Share: