Sa(n)jam knjige u Istri / Tema i autori 27. Sajma

27. Sa(n)jam knjige u Istri održat će se od 19. do 28. studenog 2021. kada će kroz gotovo četrdeset programa, književnih promocija, izložbi i okruglih stolova raspraviti tematski fokus 27. Sajma – Ljubav.

Pročitajte više – http://www.sanjamknjige.hr/tema-i-autori-27-sajma/

 

Share: