Objavljeni rezultati istraživanja o utjecaju pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske je u suradnji sa Zakladom “Kultura Nova” provelo istraživanje o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 i potresa na cjelokupni kulturni sektor u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja objavljeni su 28. listopada 2021. u publikaciji “Utjecaj pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Izvještaj o rezultatima istraživanja”.

Analizirani su različiti segmenti pogođenosti i otpornosti kulturnog sektora, ali i mjere podrške sektoru koje su implementirane kao odgovor na krizu. Podaci istraživanja potvrdili su da su pandemija bolesti COVID-19 i potresi snažno pogodili kulturni sektor u Hrvatskoj. Na temelju provedene analize, autori istraživanja su uobličili preporuke za nadogradnju kulturnog sustava i implementiranje budućih mjera koje bi mogle odgovoriti na specifične potrebe različitih dionika kulturnog sektora te time ubrzati i olakšati njihov oporavak.

U istraživanju je sudjelovalo 1050 aktera iz cjelokupnog kulturnog sektora u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni podaci se odnose na razdoblje od 2019. do 2020. godine. Istraživanje analizira različite segmente pogođenosti i otpornosti kulturnog sektora, kao i mjere podrške sektoru koje su implementirane kao odgovor na krizu.

Istraživanje je osmišljeno i provedeno u suradnji s dr. sc. Željkom Tonković, dr. sc. Anom Žuvelom i dr. sc. Krešimirom Krolom. Voditeljica istraživanja bila je dr. sc. Dea Vidović, upraviteljica Zaklade, a koordinatorica Marta Jalšovec, suradnica u Odjelu za istraživanje i razvoj Zaklade, dok su stručnu podršku pružili ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Nevena Tudor Perković i načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku Ministarstva kulture i medija Dinko Klarić.

Publikacija je objavljena u okviru biblioteke „Kultura nova”, uredila ju je Dea Vidović, a vizualno oblikovao studio Filburg.

Na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i Zaklade “Kultura Nova” mogu se pogledati rezultati istraživanja i/ili preuzeti publikacija u pdf formatu.

 

Share: