Okrugli stol: Programi Unije za razvoj kulture i civilnog društva regija / Šibenik, 12. 11. 2021.

Javna ustanova Razvojne agencije Šibensko – kninske županije koja je u svojstvu nositelja ureda Europe Directa Šibensko – kninske županije organizira okrugli stol na temu: Utjecaj organizacija iz kulture i civilnog društva na razvoj regija te nove prilike za financiranje projekata iz programa Unije za razdoblje 2021. – 2027.” 

Na okruglom stolu sudjelovat će Desk Kreativne Europe – ured Kultura i Ured za udruge Vlade RH s čijih mrežnih stranica prenosimo informaciju.

Tijekom okruglog stola, svim sudionicima događaja će se pružiti i konkretne informacije o aktualnim i nadolazećim natječajima u okviru programa Unije namijenjenim kulturi i općenito organizacijama civilnog društva u novoj financijskoj perspektivi (2021. – 2027.). Naglasak će biti na programima Unije: CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti i Kreativnoj Europi – potprogramu Kultura.

Drugi dio događanja odnositi će se na Kreativni kutak & Individualni idejni laboratorij unutar kojeg će sudionici imati priliku dobiti konkretne informacije o planiranim natječajima u novom financijskom razdoblju. Također, tijekom kojeg će svi sudionici imati mogućnost predstavnicima Deska Kreativne Europe i kontaktne točke za CERV program predstaviti vlastite projektne ideje te dobiti individualno savjetovanje o mogućnosti prijave istih na EU natječaje.

Sudjelovanje je moguće isključivo uz prijave putem prijavnice. Događanje će se moći pratiti  putem poveznice ili Facebook stranice Deska Kreativne Europe – ured Kultura.

Više informacija:

http://deskkultura.hr/hr/dogadanja/sibenik-programi-unije-za-razvoj-kulture-i-civilnog-drustva-regija

https://udruge.gov.hr/vijesti/okrugli-stol-programi-unije-za-razvoj-kulture-i-civilnog-drustva-regija/5402

Službene internetske stranice Europske unije –https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/78739

 

Share: