ČITATA – interaktivna mobilna aplikacija za djecu s poteškoćama u čitanju i razumijevanju

Mobilna aplikacija ČITATA, nastala u 2021. Godini čitanja, prvenstveno je namijenjena djeci i mladima do 15 godina, učenicima osnovnih škola, koji imaju specifičnih teškoća u čitanju i razumijevanju, ali i svoj onoj djeci koja žele čitati i slušati knjige na interaktivniji i zabavniji način. Izrađena je u suradnji s timom stručnih osoba, profesorom hrvatskog jezika, psihologom te edukacijsko-rehabilitacijskim stručnjacima.

Aplikacija ČITATA besplatna je i dostupna na Google Play Store i App Store.

Projekt „ČITATA“ financiran je od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske zahvaljujući programu koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Nositelj projekta: umjetnička organizacija YELO – za interdisciplinarni umjetnički proces.

Izvor i više informacija – https://citaj.hr/vijesti/citata-interaktivna-mobilna-aplikacija-za-djecu-s-poteskocama-u-citanju-i-razumijevanju/

 

Share: