Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita NN 142/2021

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, izdanje 142/2021, dana 23. prosinca 2021. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 11. stavka. 1., članka 21., članka 23. stavka 4., članka 25. stavka 1., članka 34., članka 35. stavka 3., članka 36. stavka 1. do 4., članka 37. i članka 38. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. godine.

 

Share: