Primorsko-goranska županija / Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2022. godini

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, poziva ustanove čiji osnivač nije županija, udruge čije je područje djelovanja kultura i umjetnost, umjetničke organizacije, pravne osobe i privatne ustanove upisane u registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području županije, vjerske zajednice, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave s područja županije te druge neprofitne organizacije, programski usmjerene na rad u kulturi, s područja Primorsko-goranske županije, da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata/programa u okviru Programa javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Kroz Program javnih potreba u području kulture podupiru se sljedeći programi:

a) Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine

b) Poticanje kreativnih i kulturnih industrija

c) Kulturne manifestacije

Natječaj je raspisan 3. siječnja 2022., rok za prijave je 2. veljače 2022.

naslovnica

Share: