Specijalne knjižnice / Biblioteka Instituta za turizam (BIT)

U sastavu Instituta za turizam u Zagrebu djeluje Biblioteka Instituta za turizam (BIT). BIT je specijalna knjižnica poluotvorenog tipa. Osnovni cilj BIT-a je posredovanje knjižnične građe te znanstvenih i stručnih informacija koje zadovoljavaju sadašnje i buduće potrebe korisnika, te su podrška istraživačkoj i stručnoj djelatnosti. BIT sustavno izgrađuje u Međunarodnim razmjerima relevantnu bibliografsku bazu podataka o znanstvenoj i stručnoj literaturi za područje turizma te se uključuje u istraživanje informacijskih aspekata multidisciplinarnog fenomena turizma.

Izvor: Institut za turizam

 

Share: