Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2022. godinu

Međimurska županija raspisala je 16. veljače 2022. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2022. godinu.

Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.

Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 23. ožujka 2022. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

Međimurska županija

Share: