Splitsko-dalmatinska županija / Natječaj za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2022. godini

Splitsko-dalmatinska županija objavila je 25. veljače 2022. Natječaj za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja  u 2022. godini.

(Članak 2.) Temeljem ovog Natječaja Županija će dodijeliti financijsku potporu za provedbu projekata/programa/aktivnosti iz područja:

  • Podrška kulturnim programima i aktivnostima

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije i udruge građana te sportske udruge, isključivo, za provedbu kulturno-sportskih događanja memorijalno-revijalnog karaktera.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Županije.

Splitsko-dalmatinska županija – Natječaj

 

Share: