Posted in Konkretno

Citat nedjeljom

“Plakali smo. Dobro je da to priznamo nekome. Možda tebi, proljeće? Možda iznova tebi dok teturamo zavičajem od ruba do ruba od pepela do sjene…

Pročitajte više