Zaklada “Hrvatska za djecu” / Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Zaklada “Hrvatska za djecu” raspisala je 20. travnja 2022. Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj,

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem
ovog Javnog poziva su:

1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
3. javne ustanove
4. tijela državne uprave
5. tijela jedinica lokalne samouprave
6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Javni poziv otvoren je do 19. svibnja 2022. godine 23:59:59 sati.

Više informacija: https://www.zhzd.hr/pravne-osobe/natjecaji/javni-poziv-pravne-osobe/

 

Share: