Tribina o otvorenom pristupu znanstvenim knjigama / Zagreb, 13. 6. 2022.

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju pozivaju na tribinu o otvorenom pristupu znanstvenim knjigama koja će se održati u ponedjeljak 13. lipnja, od 12 do 14 sati, u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

U europskom prostoru već se nekoliko godina intenzivira rasprava o potrebi otvorenog pristupa svim publikacijama nastalima kao rezultat javno financiranih istraživanja, uključujući i knjige. Ipak, uviđa se i specifična pozicija nakladnika knjiga, pa se raspravlja o mogućim alternativnim i održivim modelima financiranja otvoreno dostupnih izdanja.

U okviru inicijative HR-OOZ trenutno se radi na formuliranju nacionalnog plana za otvorenu znanost i otvoreni pristup. Važno je da takav plan u obzir uzme važnost knjige (naročito u društveno-humanističkom području) kao i kompleksnost i krhkost sustava knjižnog nakladništva u Hrvatskoj.

Ova je tribina pokušaj da se započne rasprava o mogućnostima za otvorene znanstvene knjige i otvori razmjena mišljenja i iskustava između važnih dionika: predstavnika autora, nakladnika (kako znanstvenih ustanova tako i privatnih nakladničkih kuća) i financijera.

Pozvani panelisti koji će održati uvodna kratka izlaganja, nakon kojih slijedi rasprava, su:

– Anita Šikić (Hrvatska sveučilišna naklada, direktorica)
– Dragan Bagić (Filozofski fakultet u Zagrebu, pokretač FF Open Pressa)
– Anastazija Vlastelić (Filozofski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost)
– Nataša Jermen (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
– Stjepan Matković (Predsjednik Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost pri MZO-u)
– Mišo Nejašmić (Jesenski i Turk, direktor)

Izvor: ffzg.unizg.hr

 

Share: