Specijalne knjižnice / Knjižnica Poliklinike SUVAG

Knjižnica Poliklinike SUVAG u Zagrebu specijalna je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području rada ustanove. Nabava, obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima temelj su knjižničnog poslovanja.

Specifičnost knjižnice je u tome što, osim poslova i zadaće specijalne knjižnice, u svom manjem dijelu obavlja i poslove školske knjižnice (u ¼ radnog vremena knjižničara), sve sukladno čl. 8 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Korisnici knjižnice su svi djelatnici Poliklinike SUVAG i polaznici škole.

Izvor i više informacija: https://www.suvag.hr/knjiznica/

 

Share: