Državni arhiv u Rijeci / Izložba „Projekt Bunker” Sustavna zaštita najvrjednijih arhivalija Državnog arhiva u Rijeci

U Državnom arhivu u Rijeci otvorena je 10. lipnja 2022. izložba „Projekt Bunker” Sustavna zaštita najvrjednijih arhivalija Državnog arhiva u Rijeci.

Izložba će biti otvorena do listopada 2022. godine, a pogledati se može radnim danom od 8 do 14 sati.

Autorice izložbe: Iva Gobić Vitolović, Dorijana Malinarić-Macan i Ema Thür.

Novi list navodi: “Riječ je o gradivu pisane povijesti iz razdoblja srednjeg i ranog novog vijeka s područja Primorsko-goranske i Istarske županije te manjim dijelom slovenskog dijela Istre. Tu imamo najstarije knjige riječkih notara i kancelara, statute i urbare te nekoliko vrlo vrijednih bilježničkih dokumenata od kojih je najvažniji Istarski razvod iz 1325. godine, odnosno Momjanski prijepis iz 15. stoljeća. Uz navedeno, tu su i zbirke riječkih isprava te povelje augustinaca pustinjaka sv. Jeronima u Rijeci, ali i izbor iz obiteljskih fondova, od čega se Genealogija obitelji Nugent ističe kao najpoznatiji i najvredniji primjerak, naveo je ravnatelj Leideck.” Novi list, 17. 6. 2022., piše Bruna Matičić

 

Share: