Desk Kreativne Europe – ured Kultura / Kultura za Uključivu i Zelenu Europu / 28. 6. 2022.

Hrvatski Desk Kreativne Europe – ured Kultura u suradnji s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira hibridno događanje pod nazivom Kultura za Uključivu i Zelenu Europu.

Događanje će se održati 28. lipnja 2022. godine od 10:00 do 14:00 sati u Centru mladih Ribnjak Zagreb, te će za sve zainteresirane koji ne mogu fizički prisustvovati biti osiguran prijenos dvaju okruglih stolova s primjerima međunarodnih kulturnih projekata putem online streama.

Rok za prijave sudjelovanja: ponedjeljak, 27. lipnja

Vipe informacija i poveznica na prijavu događanja – https://deskkultura.hr/hr/dogadanja/kultura-za-ukljucivu-i-zelenu-europu

 

Share: