strukturnifondovi.hr / Osma Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (trajnog) Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14)

Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 29. lipnja 2022. godine osmu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online (UP.02.1.1.14), koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“.

Poziv „Umjetnost i kultura online“ usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Pozivom se financiraju aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Izvor i više informacija: https://strukturnifondovi.hr/osma-odluka-o-financiranju-projekata-u-okviru-otvorenog-trajnog-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-umjetnost-i-kultura-online-up-02-1-1-14/

 

Share: