Hrvatski sabor / Donesen Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Na 11. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 8. srpnja 2022, izglasan je Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi kao jedinstveni akt koji obuhvaća sve aspekte javnih potreba u kulturi za koje se osiguravaju javna sredstva. Ministarstvo kulture i medija

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi izglasan je sa 76 glasova “za”, 49 “protiv”, 2 “suzdržana” navodi se na mrežnoj stranici Hrvatskog sabora.

 

Share: