Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života

Od 2. kolovoza 2022. na snazi su nova pravila o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi u EU-u. Države članice obvezne su primjenjivati pravila EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, usvojena 2019. godine.

Direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života nastoji se povećati sudjelovanje žena na tržištu rada, kao i korištenje dopusta iz obiteljskih razloga te fleksibilnih radnih uvjeta.

Izvor i više informacija: Službene internetske stranice Europske unije

Dana 22. srpnja 2022. u Narodnim novinama 85/2022 objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2022.

Članci na temu:

Koje novitete donosi novi Zakon o očinskom i roditeljskom dopustu – MojPosao

Nova prava za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života u EU stupila na snagu – Nezavisni hrvatski sindikati

 

Share: