e-Savjetovanja / Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

Ministarstvo financija uputilo je 4. kolovoza 2022. u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

Nacrt, između ostaloga, navodi:

“Ovim Prijedlogom zakona predlaže se povećanje iznosa do kojeg se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom. Navedeni iznos povećava se na način da se isti određuje u visini šesterostrukog iznosa propisanog osnovnog osobnog odbitka, odnosno godišnje 24.000,00 kuna. Povećanjem iznosa primitaka koje fizička osoba može ostvariti na godišnjoj razini kako bi se mogla smatrati uzdržavanim članom, uzdržavateljima i uzdržavanim članovima povećava se raspoloživi dohodak. Shodno tome, izvršit će se i prilagodba iznosa primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga na koje se ne plaća porez na dohodak s 15.000,00 kuna na 24.000,00 kuna.”

Javno savjetovanje otvoreno je do 2. rujna 2022. – esavjetovanja.gov.hr

 

Share: