10. MAKK – Međunarodna autorska kreativna konferencija / Zagreb, 24. – 25. 11. 2022.

10. MAKK – Međunarodna autorska kreativna konferencija održat će se 24. i 25. studenoga 2022. u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti.

Iz programa Hrvatskog društva za autorsko pravo izdvajamo:

Romana Matanovac Vučković: Odnos autorskog prava i Direktive 2019/1024 o otvorenim podacima

Marko Jurić: Odnos GDPR-a i autorskog prava

Igor Gliha: Autorsko pravo u radnom odnosu

Saša Nikšić: Materijalni i pravni nedostaci digitalnog sadržaja i autorsko pravo

Program događanja 10. MAKK

Međunarodna autorska kreativna konferencija (MAKK) mjesto je susreta hrvatske kulturne i kreativne industrije. U organizaciji stručne službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva za autorsko pravo, MAKK okuplja kreativce i umjetnike, kao i stručnjake iz medija, državnih institucija, udruga, marketinga i sveučilišta.

Ciljevi konferencije su predstavljanje stvaralaštva i inovativnih praksi istaknutih kreativaca iz Hrvatske i inozemstva, podizanje svijesti o važnosti autorstva i ekonomskog potencijala kreativnog proizvoda, te stručno praćenje pravne prakse vezane za intelektualno vlasništvo nastalo na autorskom pravu i srodnim pravima. makk.hr/o-nama/makk-konferencija

 

Share: